Aktualności
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Kolegium Sędziów
Sekcja Gołębi
Wystawy
Rasy Polskie
Rasy Zarejestrowane
Wykaz Obrączek
Wykaz Znaczków
Galerie
Druki
Związki i Stowarzyszenia
Kluby
Odnośniki
Pytania i Odpowiedzi
Kontakt
Gołębie i Drobny Inwentarz
Kwartalnik Dla Hodowcy
...
poniedziałek 15 kwietnia 2024
 
 
tytul
treść
kolejność
 
 
Komunikat Komisji Standaryzacyjnej Gołębi i Drobiu
W związku z przeniesieniem wiosennego terminu trwających rejestracji ras drobiu na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w dniach 11-12.12.2021, Komisje Standaryzacyjne proszą zainteresowanych hodowców o potwierdzenie udziału i aktualizację wymaganych dokumentów zgodnie z Regulaminem Rejestracji Nowych Ras do przewodniczących KS do dnia 15.11.2021. Jeżeli hodowca nie dokona aktualizacji, standaryzacja odbędzie się na podstawie dotychczasowych  dokumentów. Przypominamy, że wymagany jest udział trzech kolejnych roczników rejestrowanej rasy. Inne wymagania opisane są w w/w regulaminie.

Przewodniczący Komisji Standaryzacyjnych
12-10-2021
Komunikat Prezydium Kolegium Sędziów
Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych i Drobnego Inwentarza w Kielcach odbędą się egzaminy sędziowskie w dniu 10.12.2021r od godz. 9:30, a egzaminy asystenckie w dniu 11.12.2021r od godz. 10:00.

Przewodniczący Kolegium Sędziów
12-10-2021
Nowe wystawy w kalendarzu
XVI Wystawa Klubu Srebrniaka Im. R. Pawłowskiego|Klub Srebrniaka Im. R. Pawłowskiego Z Siedzibą w Radomiu|Radom, Hala Sportowa AGA ul. 1905-go roku, 26-600|27-11-2021|28-11-2021
30-09-2021
Nowe wystawy w kalendarzu
XXV Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Czaplinek 2021|Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików|Czaplinek, Hala Widowiskowo- Sportowa przy ulicy Wałeckiej 49 |06-11-2021|07-11-2021
17-09-2021
Nowe wystawy w kalendarzu
Wystawa Drobnego Inwentarza w Knurowie |Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie|Knurów, hala MOSiR Knurów
ul. Górnicza 2
44-193 Knurów|19-11-2021|21-11-2021
09-09-2021
magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 92Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


08-09-2021
Nowe wystawy w kalendarzu
Wystawa w Wilczy|Stowarzyszenie Hobbystów Drobnego Inwentarza w Wilczy|Wilcza, ul. Karola Miarki 9 (Zameczek)|25-09-2021|26-09-2021|Wystawa w Opolu |Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza|Opole, Ul. Wrocławska 172 " przy Klube  Jeździeckim Ostroga |13-11-2021|14-11-2021|Jesienna Wystawa Drobiu Ozdobnego, Gołębi, Królików i Drobnego Inwentarza Czechowice-dziedzice|Regionalna Liga Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-dziedzicach|Czechowice-Dziedzice, ul.Słowackiego 34 obok hipermarketu Kaufland|30-09-2021|03-10-2021
06-09-2021
Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze
Zarząd Główny PZHGRiDI zaprasza Prezesów naszych organizacji oraz czynnych sędziów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze połączone ze szkoleniem i omówieniem ważnych spraw związkowych.

data zebrania: 3 październik 2021
godzina:zebrania: 10:00
miejsce zebrania: Andrespol, ul. Rokicińska 104.

Porządek zebrania:

1) 10:00 - 10:10 Otwarcie zebrania.
2) 10:10 - 10:30 Informacja dotycząca dystrybucji i wydania nowych wzorców gołębi.
3) 10:30 - 11:30 Szkolenie poświęcone ubarwieniu gołębi.
4) 11:30 - 12:00 Przerwa kawowa.
5) 12:00 - 12:30 Sprawozdanie Prezydium Kolegium Sędziów i zaprezentowanie nowych składów osobowych Prezydium Kolegium Sędziów oraz Komisji Standaryzacyjnych do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu PZHGRiDI.
6) 12:30 - 13:00 Dystrybucja obrączek na 2022 r.
7) 13:00 - 13:30 Omówienie organizacji Wystaw Krajowych.
8) 13:30 - 13:45 Omówienie międzynarodowego szkolenia sędziów ds. oceny królików, które odbędzie się 18-20 marca 2022 r., we Wrocławiu.
9) 13:45 - 14:30 Omówienie organizacji Wystawy Europejskiej w Polsce.
10) 14:30 - 15:00 Dyskusja i wolne wnioski.
11) 15:00 Zakończenie spotkania, obiad.

Prosimy o zgłoszenia imienne osób deklarujących przyjazd. Termin zgłoszenia do 26 września 2021 na adres e-mail: pzhgridi@interia.pl lub tel. 503 039 284. Zaproszenie otrzymują Prezesi w celu powiadomienia zainteresowanych i zorganizowania ewentualnie wspólnego przyjazdu.

Prezes Zarządu PZHGRiDI
Jan Pajka
02-09-2021
Komunikat Głównego Sądu Koleżeńskiego przy PZHGRiDI
11 lipca 2021 roku, na Walnm Zjeździe delegatów P.Z.H.G.R.I.D.I został wybrany skład Głównego Sądu Koleżeńskiego na nową, czteroletnią kadencję. Delegaci wybrali spośród siebie na jego członków : Waldemara Kurtysa, Ignacego Bazana, Jerzego Pawlaka, Roberta Cierpiałowskiego i Krzystofa Stachurskiego. Głóny Sąd Koleżeński na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ukonstutułował się w sposób następujący:

Krzysztof Stachurski - przewodniczący,
Robert Cierpiałowski - wice przewodniczący,
Jerzy Pawlak - sekretarz,
Ignacy Bazan - członek,
Waldemar Kurtys - członek.

Wszelkie sprawy związane z działalnością statutową G.S.K. należy zgłaszać do przewodniczącego Sądu pod adres Pracownia Złotnicza (konieczny dopisek) 04-172 Warszawa ul. Grochowska 99 lub telefonicznie na numer 504 285 724 .

Przewodniczący G.S.K. Krzysztof Stachurski.
25-08-2021
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku
Szanowni Delegaci na Zjazd Polskiego Związku HGRiDI, Szanowni Hodowcy,

Zarząd Polskiego Związku, uprzejmie informuje, że tuż po wyborach w dniu 11.07.br., nastąpiły pewne emocjonalne, nieoczekiwane rezygnacje w nowo wybranym składzie Zarządu. Jednak po przedyskutowaniu zaistniałej sytuacji i po przemyśleniach, aby uszanować wolę Delegatów wyrażoną podczas wyborów, rezygnacje te zostały wycofane. Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że Zarząd pracuje w składzie wybranym podczas Zjazdu Delegatów w dniu 11.07.br. Zarząd Polskiego Związku rozpoczyna normalnie wykonywanie swoich obowiązków. Komunikat ten wydajemy aby przekazać informację wszystkim, którzy są zainteresowani sytuacją w Polskim Związku HGRiDI. Za zaistniałą, nieprzewidzianą sytuację wszystkich serdecznie przepraszamy.

Z wyrazami szacunku
22-07-2021
Zmiany
Szanowni Hodowcy,
W wyniku głosowań przeprowadzonych podczas Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku nastąpiły zmiany w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim. Uaktualnione składy poszczególnych ciał wraz z danymi kontaktowymi zostaną podane wkrótce.
15-07-2021
magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 91Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


08-06-2021
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku
Szanowni Prezesi i Delegaci Organizacji zrzeszonych w PZHGRiDI,

Zarząd Główny PZHGRiDI w oparciu o par. 14 Statutu zwołuje na dzień 11 lipca 2021 roku Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Ponieważ po raz kolejny będziemy spotykać się w czasie trwania pandemii Covid-19, co skutkuje obowiązkiem przestrzegania reżimu sanitarnego oraz obowiązujących ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Zobowiązuje się więc Prezesów Organizacji do przekazania pisemnie na adres Polskiego Związku ul. Królewska 52/10, 30-045 Kraków lub e-mail: pzhgridi@interia.pl w terminie do 04 lipca b.r. danych osobowych - imienia i nazwiska Delegatów, którzy będą uczestniczyć w Zjeździe w dniu 11 lipca b.r.,

Ponadto, w związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem o nie wliczaniu w limit uczestników osób zaszczepionych zwracamy się z prośbą, aby Organizacje przy zgłaszaniu Delegatów informowały kto został zaszczepiony, a samych Delegatów o to, aby posiadali przy sobie podczas Zjazdu zaświadczenia o szczepieniu.

Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów odbędzie się 11 lipca 2021 w pierwszym terminie o godz. 10.00 lub w drugim terminie o godz. 10.15

Miejsce zjazdu:
Targi Kielce S.A , ul. Zakładowa 1, wjazd bramą nr 3

WAŻNE !!!

Szanowni Prezesi,
W związku z bardzo ważnym wydarzeniem, jakim będzie organizacja przez Polskę w 2022r. Europejskiej Wystawy prosimy, aby obecny na zjeździe Delegat przygotował stanowisko swojego stowarzyszenia dotyczące pomocy przy organizacji Europejskiej Wystawy, szczególnie w zakresie wypożyczenia sprzętu wystawowego (przede wszystkim klatek dla gołębi, królików, drobiu oraz wolier ekspozycyjnych) oraz zaproponowania ludzi, którzy chcieliby i mogli merytorycznie zaangażować się w tym przedsięwzięciu. Bardzo potrzebne będą również osoby znające języki obce.

Prosimy o bardzo poważne potraktowanie naszego apelu. Spotkajmy się przygotowani na merytoryczną dyskusję.

Prezes Zarządu PZHGRiDI
Jan Pajka
31-05-2021
Komunikat Zarządu Głównego PZHGRiDI dotyczący zamawiania i dystrybucji nowej edycji Wzorców Gołębi Rasowych
Szanowni Członkowie PZHGRiDI,
Zarząd Główny PZ informuje, że rozpoczyna dystrybucję znowelizowanych Wzorców Gołębi Rasowych. Nowe wzorce składają się z dwóch części (dwa segregatory) których całkowity koszt wraz z przesyłką wynosi 290 zł.

Zamówienia można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie PZ w zakładce „druki do pobrania”. Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem do formularza „zasady zamawiania i dystrybucji wzorców” Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Stowarzyszeniom:
Prezes Jan Pajka - tel. 503039284

Sędziom i asystentom:
V-ce Prezes ds. hodowlanych Edward Gersztyn - tel. 607869788

UWAGA: Liczba egzemplarzy jest ograniczona!

W przypadku większego popytu niż wynosi pierwszy nakład pierwszeństwo otrzymania wzorców będą miały organizacje, które jako pierwsze złożą zamówienia - decyduje data wpłynięcia zamówienia do ZG PZ. Pozostałe organizacje otrzymają wzorce po wykonaniu dodruku nakładu w późniejszym terminie.

Formularz zamówienia wzorców gołębi oraz zasady dystrybucji (wersja do druku):
formularz_zamowienia_wzorcow_golebi_oraz_zasady dystrybucji_(11.05.2021).pdf

Formularz zamówienia wzorców gołębi oraz zasady dystrybucji (wersja do edycji):
formularz_zamowienia_wzorcow_golebi_oraz_zasady dystrybucji_(11.05.2021).doc
11-05-2021
magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 90Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


01-03-2021
magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 89Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


25-11-2020
Komunikat Zarządu PZHGRiDI dotyczący Wystawy Krajowej - Kielce 2021
Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa w Kielcach planowana na 30-31 stycznia 2021r. zostaje odwołana .

Na obiektach Targów Kielce S.A. powstaje szpital tymczasowy. Zarząd przeanalizował obecną sytuację epidemiologiczną w kraju podjął decyzje o odwołaniu wystawy. Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jaką jest Wystawa Krajowa połączona z obchodami 30- lecia działalności Polskiego Związku w obecnej sytuacji pandemii jest niemożliwe.

Zarząd PZHGRiDI
14-11-2020
Komunikat Zarządu PZHGRiDI
Z przykrością informujemy, że Krajowa Wystawa Zwierząt Młodych planowana na 12-13 grudnia 2020 w Kielcach ZOSTAJE ODWOŁANA .

Życzymy  Dużo  Zdrowia
Zarząd PZHGRiDI
28-10-2020
Komunikat Zarządu PZHGRiDI
Szanowni Hodowcy,
W tym trudnym czasie, kiedy zagrożona jest organizacja wystaw, a co za tym idzie ograniczonymi możliwościami sprzedaży zwierząt, Zarząd Główny PZHGRIDI postanowił oddać łamy naszego pisma i utworzyć dział „wymienię - sprzedam” poświęcając go na potrzeby ogłoszeń naszych hodowców.

Ogłoszenia będą przyjmowane bezpłatnie wyłącznie od hodowców - członków związków i stowarzyszeń zrzeszonych w PZHGRiDI.

Ogłoszenia będą przyjmowane według poniższego formularza:
- Imię i nazwisko hodowcy ..................................................
- Numer organizacji ..................................................
- numer telefonu ..................................................
- nazwa sprzedawanej rasy ..................................................
- proponuje wymianę lub sprzedaż ..................................................
- nazwa rasy ..................................................
- ew. cena ..................................................

Treść ogłoszenia (max. 150 znaków):

przykładowa treść ogloszenia

Sprzedam-wymienię: gołębie, drób, króliki rasy .................................................. w kolorach .................................................. . Cena ew. sprzedaży do uzgodnienia + koszt przesyłki, tel: 123-040-567, e-mail .................................................. Można załączyć zdjęcie.

Publikacji podlegać będzie wyłącznie treść ogłoszenia. Pozostałe dane wyłącznie do wiadomości redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń - decyduje kolejność nadesłania, redagowania treści ogłoszenia. W przypadku nieukazania się ogłoszenia w bieżącym wydaniu aby ukazało się w następnym wydaniu należy przesłać powtórnie. Ogłoszenia będą przyjmowane do 30 dni przed wydaniem kolejnego biuletynu mailem na adres pzhgridi@interia.pl (liczy się data otrzymania wiadomości).
21-10-2020
Wystawa Śląska - 2020
W obecnej sytuacji pandemicznej zostaje zawieszona do odwołania organizacja 2giej Śląskiej Wystawy Międzyzwiązkowej Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Mysłowicach.

Komitet Organizacyjny Wystawy.
21-10-2020
Europejska Wystawa Zwierząt EE
W ramach przygotowań Polskiego Związku do organizacji Europejskiej Wystawy Zwierząt EE odbyło się w dniu 4 września br. w Warszawie spotkanie Prezydium Zarządu Głównego PZHGRiDI z Prezydium Zarządu Europejskie Federacji.
10-09-2020
magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 88Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


10-09-2020
Komunikat Zarządu PZ dotyczący zwołania Walnego Zjazdu Delegatów
Informujemy, że  w dniu  30 sierpnia 2020 w Kielcach odbędzie się Walny Zjazd Delegatów PZHGRiDI. W związku, że  Zjazd  jest organizowany w szczególnym czasie pandemii Covid-19  jesteśmy  zobowiązani do zachowania szczególnych środków ostrożności.

Prosimy o zapoznanie  się z załącznikami i potwierdzenie uczestnictwa w  wyznaczonym terminie. Pisma w  raz  załącznikami  zostały  wysłane do Prezesów związków/ stowarzyszeń.

Zarząd Polskiego Związku

pismo:
zjazd_walny_1_(30.08.2020).jpg

mapa dojazdu:
zjazd_walny_2_(30.08.2020).jpg

porządek obrad:
zjazd_walny_3_(30.08.2020).pdf

regulamin:
zjazd_walny_4_(30.08.2020).pdf
                                
09-08-2020
Komunikat Zarządu PZ dotyczący spotkania z Prezesami związków i stowarzyszeń.
Informujemy, że w  dniu  30 sierpnia 2020 odbędzie się spotkanie z Prezesami. Spotkanie  odbędzie się o  godz. 14:00 po zakończeniu Walnego Zjazdu. Miejsce  spotkania - Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1.

Zaproszenia  zostały wysłane do  wszystkich zrzeszonych organizacji. Prosimy o zapoznanie  się i przesłać informację potwierdzającą obecność [e-mail lub tel]. Jest to  związane w związku z potrzebą zachowania nadzwyczajnych środków  bezpieczeństwa.

Zarząd  Polskiego Związku

zaproszenie:
spotkanie_prezesow_1_(30.08.2020).jpg

mapa dojazdu:
spotkanie_prezesow_2_(30.08.2020).jpg
09-08-2020
Komunikat dotyczący szkolenia sędziów do spraw drobiu (Trenczyn, Słowacja)
Szanowni Hodowcy,

Informujemy, że w dniach 11-13 września 2020 w Trenczynie na Słowacji odbędzie się międzynarodowe szkolenie sędziów drobiu organizowane przez Słowacki Związek przy współpracy z Federacją Europejską.

Sędziowie, którzy chcieli by wziąć udział w szkoleniu muszą dokonać rejestracji do dnia 10 sierpnia b.r.
Koszt zakwaterowania od piątku do niedzieli z pełnym wyżywieniem wynosi 130 € od osoby. Wsparcia oraz pomocy w rejestracji uczestników udzielają Koledzy:

- Prezes Jan Pajka, tel. 503039284
- Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów Kol. Edward Gersztyn tel. 607869788

Poniżej przesyłamy zaproszenie oraz kartę rejestracyjną.

Z pozdrowieniami
Zarząd Główny PZHGRiDI

zaproszenie:
zaproszenie_na_szkolenie_sedziow-trenczyn_(11.09.2020).pdf

zgłoszenie:
zgloszenie_na_szkolenie_sedziow-trenczyn_(11.09.2020).pdf
30-07-2020
kolejne strony:
...
4
...