Aktualności
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Kolegium Sędziów
Sekcja Gołębi
Wystawy
Rasy Polskie
Rasy Zarejestrowane
Wykaz Obrączek
Wykaz Znaczków
Galerie
Druki
Związki i Stowarzyszenia
Kluby
Odnośniki
Pytania i Odpowiedzi
Kontakt
Gołębie i Drobny Inwentarz
Kwartalnik Dla Hodowcy
...
niedziela 14 lipca 2024
 
 
tytul
treść
kolejność
 
 
Wystawa Krajowa "Poland 2023" (Kielce) - Program Wystawy
Kielce, 16-17 grudnia 2023

Informacje podstawowe:
1. Wjazd na PARKING bramą nr 3 – miejsca parkingowe wokół hal
2. Opłaty parkingowe:
- bezpłatne dla organizatorów na podstawie kart wjazdowych i identyfikatorów
- płatne przy wjeździe – samochody osobowe 25 zł/ 6 euro, autokary 60zł/ 16 euro
3. Wejścia dla zwiedzających:
-przejściowa furtka obok Terminala Wschodniego
- brama Nr 5 obok Terminala Zachodniego
- otwarte przejście pomiędzy halami C i E ( pilnuje ochrona)
KASY: hala C (wymiany nadwyżek hodowlanych )
hala E wschód i hala E zachód
Ceny biletów wstępu: 25 zł/6 euro ( normalny), 15 zł/4 euro ( ulgowy) , dzieci do lat 10
bezpłatnie
4. Wejście dla wystawców – bezpłatne
5. Wejście dla sędziów i organizatorów - bezpłatne na podstawie identyfikatorów

15 grudnia (czwartek) - DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT (wystawa zamknięta dla zwiedzających)
Przyjmowanie zwierząt: (Sekretariat na hali E – wjazd dla wystawców bramą Nr 3)
16:00 – 22:00 w czwartek , 5:00 - 7:30 w piątek

16 grudnia (piątek) - DZIEŃ OCENY ZWIERZĄT (wystawa zamknięta dla zwiedzających)
5:00 - 7:30 Przyjmowanie zwierząt: (Sekretariat na hali E – wjazd dla wystawców bramą Nr 3)
08:00 - Rozpoczęcie oceniania zwierząt
9:00 – 10:00 - Śniadanie
14.00 - Zakończenie sędziowania
14:00 -15:00 - Obiad dla Komisji Sędziowskiej i Komitetu Organizacyjnego
15:00- 20:00 - typowanie zwycięzców, rozliczenie pracy sędziowskiej, oddanie materiałów do
wykonania katalogu Wystawy

16 grudnia ( sobota) – I DZIEŃ EKSPOZYCJI WYSTAWY
05:45-15:30 - Kasa w hali C
07:45-15:30 - Kasa w hali E wschód
07:45-15:30 - Kasa w hali E zachód

INFORMACJA
06:00-15:00 - Otwarcie hali C - wymiana nadwyżek hodowlanych, obsługa od 5:30
08:00-16:00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności w halach D, E, F
09:00-16:00 – Dyżur obserwatora wystawy w hali E
10:00 - Uroczyste otwarcie Wystawy - scena w hali E
18:00-22:30 - Wieczór Hodowcy w Centrum Kongresowym (odbiór zaproszeń do 15:30 w biurze
wystawy Polskiego Związku, hala E)
Wydawanie katalogów dla hodowców i sędziów odbywać się będzie w sekretariacie wystawy.

17 grudnia ( niedziela) -II DZIEŃ EKSPOZYCJI WYSTAWY
05:45-13:30 - Kasa w hali C
07:45-13:30 - Kasa w hali E wschód
07:45-13:30 - Kasa w hali E zachód

INFORMACJA
06.00-14.00 - Otwarcie hali C wymiany nadwyżek hodowlanych, obsługa od 5:30
08:00-14:00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności w halach D, E, F
08:00-12:00 - Dyżur obserwatora wystawy w hali E
11:00 - Uroczyste wręczanie nagród, oraz odbiór pozostałych nagród przez poszczególne Związki.
Scena hali E
14.00 - Zakończenie wystawy, wydawanie zwierząt hodowcom

UWAGA: Hodowcy mogą wejść z własnymi klatkami na teren hal wystawowych dopiero od godziny 14:00
23-10-2023
magazyn "Kwartalnik dla hodowcy", nr 39


Nowy numer do pobrania w dziale "Kwartalnik Dla Hodowcy".


28-09-2023
magazyn "Golebie i drobny inwentarz", nr 100


Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


21-09-2023
Szkolenie sędziów i hodowców z rasy Gdański wysokolotny
W dniu 2 września 2023r odbędzie się szkolenie sędziów i hodowców z rasy "Gdański wysokolotny – Sokół gdański".
Miejsce szkolenia: Borkowo ul. Słoneczna 13 83-330 Żukowo.

Przewodniczący Kolegium Sędziów
Edward Gersztyn
20-08-2023
Zebranie prezesów 2023
Zarząd Główny informuje, że organizuje w dniu 01 października 2023 roku zebranie Prezesów Zarządów wszystkich organizacji należących do Polskiego Związku. Zebranie rozpocznie się o godz. 10,00. Miejsce spotkania: Andrespol, ul. Rokicińska 104 - Hotel Azymut .

Zapraszamy na coroczne spotkanie, które będzie miało merytoryczny i koleżeński charakter. Planujemy wspólnie omówić bieżące i przyszłe tematy, które mają być realizowane przez Polski Związek. Z uwagi na niepotrzebne koszty rezerwacji miejsc, prosimy Prezesów o potwierdzenie uczestnictwa do 20 września 2023r . Proszę podać ilość przewidywanych osób:

 • pisemnie na adres: Jan Pajka, ul. Królewska 52/10 , 30-045 Kraków.

 • telefonicznie 503 039 284 lub e-mail: pzhgridi@interia.pl


 • Proponujemy następujący porządek i tematy do omówienia podczas spotkania.
  1. Otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych
  2. Sprawy organizacyjne, zapoznanie z ostateczną wersją historii PZ oraz wydania okolicznościowego książki z polskimi rasami gołębi, drobiu. Możliwość złożenia zamówień w cenie promocyjnej.
  3. Wystawa Krajowa POLAND 2023;
  - zapoznanie z Regulaminem wystawy,
  - program wystawy, omówienie zmian organizacyjnych wystawy.
  4. Omówienie zasad dystrybucji obrączek, znaczków na rok 2024.
  5. Krajowa Wystawa Zwierząt Młodych- sprawy organizacyjne.
  6. Szkolenie sędziów ds. oceny gołębi
  - omówienia barw i rysunków występujących u gołębi
  7. Sprawy różne wynikłe podczas spotkania.
  8 Zakończenie spotkania.

  Przed spotkaniem planujemy poczęstunek, przerwa kawowa a na zakończenie wspólny obiad.
  Prosimy Prezesów o powiadomienie sędziów w swoich organizacjach i w miarę możliwości zorganizowanie pomocy w uczestnictwie w szkoleniu.

  Prezes  Zarządu Polskiego Związku
  Jan Pajka
  13-08-2023
  magazyn "Kwartalnik dla hodowcy", nr 38


  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  28-06-2023
  magazyn "Golebie i drobny inwentarz", nr 99


  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  09-06-2023
  Zaproszenie na Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
  Zarząd Główny PZHGRiDI w oparciu o par. 13 i 14 Statutu zwołuje na dzień 25 czerwca 2023 roku Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów odbędzie się 25 czerwca 2023r., w pierwszym terminie o godz. 9:45 lub w drugim terminie o godz. 10:00.

  Miejscem odbycia Zjazdu będzie Hotel - Azymut, 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 104, tel. 42/2132257.

  Karty delegatów służące do głosowania zostaną wręczone delegatom w dniu Zjazdu, po podpisaniu listy obecności i okazaniu dowodu tożsamości. Delegatom, którzy przyjadą wcześniej zapewniamy śniadanie.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zjazdu  i  powitanie zgromadzonych osób.
  2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Uchwalenie  „Regulaminu obrad ”.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
  6. Wybór Komisji:
  a. Mandatowo - Skrutacyjnej
  b. Uchwał i Wniosków.
  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku  za  rok 2022 r.  
  8. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2022.
  9.  Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
  10. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za  rok 2022.
  11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Zjazdu.
  12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  13. Podjęcie uchwał o:
  a)  przyjęciu sprawozdania finansowego Związku za rok 2022,
  b) udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2022,
  c) przyznanie godności Honorowego Członka Polskiego Związku,
  d) organizacji i uczestnictwie w Wystawach Krajowych.
  14. Przerwa obiadowa
  15. Wolne głosy i wnioski
  16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
  17. Zakończenie obrad.                          
  18-05-2023
  Komunikaty o szkoleniach
  Komunikat #1
  Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że w dniu 10 czerwca 2023r we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 12 odbędzie się szkolenie dla sędziów i asystentów do spraw oceny drobiu rasowego. Prowadzącym szkolenie będzie sędzia międzynarodowy ekspert Pan Peter Zuffa. Zapisy na szkolenie przyjmują Jarosław Mazur tel. 601-552-275 i Edward Gersztyn tel. 607-869-788 .

  Komunikat #2
  Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że w dniu 24 czerwca 2023r w Przedsiębiorstwie Ogrodniczym Vitaflora w miejscowości Trzęsacz 25 86-022 Dobrcz odbędzie się szkolenie dla sędziów i asystentów w specjalności 15. Prowadzącymi szkolenie będą sędziowie z Niemiec Fredi Rosenthal i Hans-Georg Voss. Zapisy na szkolenie przyjmują Mariusz Wieliński tel. 504-301-942 i Edward Gersztyn 607-869-788 .
  12-05-2023
  Szczęśliwych i spokojnych świąt wielkanocnych 2023
  07-04-2023
  Komunikat Zarządu Głównego PZHGRiDI
  Szanowne(i) Koleżanki/Koledzy Prezesi stowarzyszeń, klubów, związków, organizacji spółdzielczych zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza;

  Przypominamy, że z końcem marca upływa określony w Statucie PZHGRiDI termin opłacania składek członkowskich od podmiotów zrzeszonych w PZHGRiDI.

  Zgodnie z Uchwałą nr 10/22 Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZHGRiDI, podjętą w dniu 26 czerwca 2022 roku w Andrespolu, podniesiona została jej wysokość. Obecnie wynosi ona wielokrotność kwoty 30 złotych pomnożonej przez liczbę osób, które są członkami podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku.

  Jednocześnie prosimy, aby wraz ze składką członkowską przysyłać aktualne listy zrzeszonych w Waszych Organizacjach członków. Prosimy, aby lista członków zawierała tylko imię i nazwisko. Podanie samego imienia i nazwiska nie jest ujawnieniem danych osobowych, gdyż nie pozwala na identyfikację osób umieszczonych, w taki sposób przygotowanych listach członków.

  Posiadanie aktualnych list członków jest niezbędne dla celów statystycznych oraz w celu weryfikacji czy osoby, które biorą udział w wystawach organizowanych przez Polski Związek, czy osoby, wobec których składane są wnioski o nadanie odznaczeń Polskiego Związku, są członkami Waszych Organizacji.

  Aktualne listy członków można wysyłać listownie na adres Prezesa Zarządu Głównego PZHGRiDI (ul. Królewska 52/10 30-045 Kraków) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pzhgridi@interia.pl
  08-03-2023
  magazyn


  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Golebie i drobny inwentarz".


  06-03-2023
  Najpiękniejsze Kury Świata - Powsin 2023: plakat
  22-02-2023
  magazyn "Kwartalnik dla hodowcy", nr 37


  Nowy numer do pobrania w dziale "Kwartalnik dla hodowcy".


  12-02-2023
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (grudzień): foto relacja
  Do galerii zostały dodane zdjęcia z Wystawy Krajowej Kielce 2022 (grudzień). Zdjęcia znajdują się w trzech kategoriach: ocena sędziowska, nagrody i eksponaty.

  Zdjęcia zostały udostępniony przez autora, Pana Andrzeja Grabowskiego, za co serdecznie dziękujemy.
  30-01-2023
  Komunikat Zarządu Głównego PZHGRiDI w sprawie Międzynarodowego Szkolenia Sędziów w Pezinok na Słowacji
  Władze EE i Europejska Komisja Standaryzacyjna zapraszają sędziów i asystentów oceniających króliki do udziału w XVIII Międzynarodowym Szkoleniu Sędziów EE.

  Będzie ono realizowane w dniach od 14 do 16 kwietnia 2023 roku w hotelu Rozálka w miejscowości Pezinok na Słowacji (około 20 km od lotniska w Bratysławie).

  Chętni do udziału w tym szkoleniu mogą zgłaszać swój udział najpóźniej do 10 lutego 2023 do Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Kolegi Edwarda Gersztyna:

  E-mail: egersztyn@wp.pl
  tel. 607 869 788.

  W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

  Opłata za udział w szkoleniu wynosi 180 EURO i przelew kosztów szkolenia na rzecz organizatora musi nastąpić do 13 lutego 2023 roku.

  Numer konta do przelewu:
  IBAN: SK94 7500 0000 0040 1156 2170
  BIC: CEKOSKBX
  VS: 14151642023

  W tytule płatności należy wpisać następującą treść: „EE Pezinok+ imię i nazwisko, kraj“.

  W przypadku pytań dotyczących szkolenia lub zakwaterowania organizatorzy proszą o kontakt z osobą kontaktową, Koleżanką Moniką Sládekovą ze Słowacji:

  Email: info@wienerkaninchen.com
  tel. +421 908 435 827

  Do niniejszego komunikatu załączam dokumenty nadesłane przez organizatorów szkolenia. Są one również dostępne na stronie internetowej EE.

  Wiceprezes Zarządu Głównego PZHGRiDI ds. Organizacyjnych
  Marek Kolinski
  załączniki:
  27-01-2023
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (grudzień): wyniki
  W załączeniu pliki z wynikami.
  załączniki:
  24-01-2023
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (grudzień): video podsumowanie - klip #3
  Klip został udostępniony przez autora, Pana Przemysława Tesaka, za co serdecznie dziękujemy.
  16-01-2023
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (grudzień): video podsumowanie - klip #1
  Klip został udostępniony przez autora, Pana Marka Kolińskiego, za co serdecznie dziękujemy.
  08-01-2023
  Wystawa Krajowa - Kielce 2022 (grudzień): video podsumowanie - klip #2
  Klip został udostępniony przez autora, Pana Marka Kolińskiego, za co serdecznie dziękujemy.
  08-01-2023
  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2022

  PZHGRiDI życzy wszystkim hodowcom i miłośnikom zwierząt wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

  PZHGRiDI
  24-12-2022
  Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - program wystawy
  Informacje podstawowe:
  1. Wjazd na PARKING  bramą nr 3 – miejsca parkingowe  wokół  hal
  2. Opłaty parkingowe:
  - bezpłatne dla organizatorów na podstawie kart wjazdowych i identyfikatorów
  - płatne przy wjeździe – samochody osobowe 25 zł/ 6 euro, autokary 60zł/ 16 euro
  3. Wejścia dla zwiedzających:  
  -przejściowa furtka obok Terminala Wschodniego
  - brama Nr 5 obok Terminala Zachodniego
  - otwarte przejście pomiędzy halami C  i E ( pilnuje ochrona)

  KASY:
  hala C (wymiany nadwyżek hodowlanych )
  hala E wschód i hala E zachód

  Ceny biletów wstępu: 25 zł/6 euro ( normalny), 15 zł/4 euro ( ulgowy) , dzieci do lat 10 bezpłatnie

  4. Wejście dla wystawców – bezpłatne
  5. Wejście dla sędziów i organizatorów - bezpłatne na podstawie identyfikatorów

  15 grudnia (czwartek)
  DZIEŃ PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT  (wystawa zamknięta dla zwiedzających)


  Przyjmowanie zwierząt: (Sekretariat na hali E – wjazd dla wystawców bramą Nr 3)
  16:00 – 22:00 w czwartek ,  5:00 - 7:00  w piątek
  20:00 -  Kolacja dla sędziów sala E3
  21:00  - Odprawa sędziów - sala E1

  16 grudnia (piątek)
  DZIEŃ OCENY ZWIERZĄT ( wystawa zamknięta dla zwiedzających)


  08:00 - Rozpoczęcie oceniania zwierząt
  9:00 – 10:00 - Śniadanie
  14.00 - Zakończenie sędziowania
  14:00 -15:00 - Obiad dla Komisji Sędziowskiej i Komitetu Organizacyjnego  
  15:00- 20:00 - typowanie zwycięzców, rozliczenie pracy sędziowskiej, oddanie materiałów do    wykonania katalogu Wystawy

  17 grudnia (sobota)
  PIERWSZY DZIEŃ EKSPOZYCJI WYSTAWY
            

  05:45-15:30 - Kasa w hali C
  07:45-15:30 - Kasa  w hali E wschód
  07:45-15:30 - Kasa  w hali E zachód

  INFORMACJA
  06:00-15:00 -  Otwarcie hali C - wymiana nadwyżek hodowlanych, obsługa od 5:30
  08:00-16:00  - Ekspozycja otwarta dla publiczności  w halach D, E, F
  09:00-16:00 – Dyżur obserwatora wystawy w  hali E
  10:00 - Uroczyste otwarcie Wystawy - scena w hali E
  18:00-22:30 - Wieczór Hodowcy w Centrum Kongresowym ( odbiór zaproszeń do 15:30 w biurze wystawy Polskiego Związku, hala E)

  18  grudnia (niedziela)
  DRUGI DZIEŃ EKSPOZYCJI WYSTAWY
            

  05:45-13:30 - Kasa w hali C
  07:45-13:30 - Kasa  w hali E wschód
  07:45-13:30 - Kasa  w hali E zachód

  INFORMACJA
  06.00-14.00 - Otwarcie hali C wymiany nadwyżek hodowlanych, obsługa od 5:30
  08:00-14:00 - Ekspozycja otwarta dla publiczności w halach D, E, F
  08:00-12:00  - Dyżur obserwatora wystawy w hali E
  11:00 - Uroczyste wręczanie nagród - scena w hali E
  14.00 – Zakończenie wystawy, wydawanie zwierząt hodowcom

  UWAGA: Hodowcy mogą wejść z własnymi klatkami na teren hal wystawowych dopiero od godziny 14:00
  12-12-2022
  Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - komunikat
  Organizator informuje, że nie ma już boksów na hali wymiany nadwyżek hodowlanych. Nie przyjmujemy już rezerwacji !!!
  12-12-2022
  magazyn "Gołębie i drobny inwentarz", nr 97


  Nowy numer do pobrania w dziale "Magazyn Gołębie i drobny inwentarz".


  07-12-2022
  Wystawa Krajowa: Kielce 2022 (17-18.12.2022) - komunikat weterynaryjny
  DOTYCZY WYSTAWCÓW na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików w obsadzie międzynarodowej "POLAND 2022" organizowanej w dniach 17-18 grudnia 2022 .

  OBOWIĄZKOWO KAŻDY WYSTAWCA (lub grupa wystawców) PRZY OSADZANIU ZWIERZĄT POWINIEN DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI:

  1) Zaświadczenie (wystawcy krajowi) wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca hodowli (z poza terenu powiatu kieleckiego) lub świadectwo zdrowia (wystawcy zagraniczni) wydane przez właściwe władze, stwierdzające że:

 • ptaki (gołębie i drób) pochodzą z obszaru wolnego od grypy ptaków i wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • króliki pochodzą z obszarów wolnych od myxomatozy i krwotocznej choroby królików


 • Zaświadczenia będą honorowane do 5-dni od daty ich wystawienia, czyli dokument musi być wystawiony w terminie od 12-16 grudnia 2022 .

  2) Dokument (dla królików) poświadczający aktualne szczepienie przeciwko pomorowi królików i myxomatozie.

  3) W przypadku sprzedaży ptaków warunkiem wydania dokumentu zdrowia dla kupującego jest posiadanie przez sprzedającego dokumentu poświadczającego poddanie ich szczepieniom:

 • gołębie - przeciwko paramyxowirozie

 • drób - przeciwko chorobie Newcastle.


 • Zarząd PZHGRiDI
  23-11-2022
  kolejne strony:
  2
  ...